Acte utile

Inregistrarea nasterii

MAI MULT
Înregistrarea nasterii, se face de structura de stare civila din cadrul SPCLEP sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrative-teritoriale în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Inregistrarea decesului

MAI MULT
Actul de deces se intocmeste la SPCLEP sau, dupa caz, la primaria unitatii administrative-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul.

Inregistrarea casatoriei

MAI MULT
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitorii soti, in scris (pe formular tipizat), cand cel putin unul dintre viitorii soti are domiciliul sau resedinta in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria.

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

MAI MULT
Cadru legislativ in vigoare

Conturi în trezorerie pentru plata impozitelor si taxelor locale

MAI MULT
Primaria Strejesti

Inregistrare contracte de arendare si comodat

MAI MULT
Primaria Strejesti

Documente necesare eliberării atestatelor si carnetelor de comercializare

MAI MULT
Primaria Strejesti

Documente necesare eliberării sesizării pentru deschiderea procedurilor succesorale

MAI MULT
Primaria Strejesti

Conditii legalizare copii

MAI MULT
Primaria Strejesti

Acte necesare eliberării adeverințelor program tomata, usturoi

MAI MULT
Primaria Strejesti

Documente necesare eliberării certificatelor de urbanism/autorizații de construire

MAI MULT
Primaria Strejesti

Documente necesare înregistrării ofertelor de vânzare Lg. 17/2014

MAI MULT
Primaria Strejesti

Stiri MDRAP

Ultimele stiri