Comisii de specialitate

Primăria Strejesti

1. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport, turism, munca si protectie sociala: Zidaru Adrian
Daviduica Ion
Mitran Lucian
Paparagica Eugenia
Popescu Georgian

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economic-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului:
Cojocaru Constantin
Toader Dumitru
Ilie Dumitru
Raducan Ion
Speriatu Marian

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, amenajarea teritoriului si urbanism:
Militaru Octavian
Plataga Constantin
Golumbeanu Ilie  

Stiri MDRAP

Ultimele stiri