Anunturi de interes public

Anunt intentie de elaborare PUZ in vederea realizarii investitiei Construire statie mixta de carburanti - afisat in data de 28.10.2020

MAI MULT

Dispozitia nr 148 din 2020 - delimitare si numerotare sectii votare pentru alegerile parlamentare din anul 2020

MAI MULT
Primaria Strejesti

Comunicare incheiere finala a Judecatoriei Slatina nr.1868 din 08.12.2020 - afisata in data de 11.12.2020

MAI MULT
Primaria Strejesti

Proces verbal de punere in posesie nr 942 din 21.01.2021

MAI MULT
Primaria Strejesti

Instiintare pentru cetatenii comunei Strejesti privind campania de semanat porumb - primavara 2021

MAI MULT
Primaria Strejesti

Dispozitie procedura eliberare adeverinte APIA - 2021

MAI MULT

Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale conform ratei inflatiei

MAI MULT
Primaria Strejesti

Comunicare hotarare civila nr 746/2021 din data de 21 aprilie 2021

MAI MULT

Dispozitia nr 140 din 28.09.2021 - stabilirea metodologiei de calcul a veniturilor nete obținute din activitățile agricole

MAI MULT

Dispozitia nr 150 din 13.10.2021 - aprobare PROCEDURI OPERATIONALE AJUTOR DE INCALZIRE - afisat in data de 13.10.2021

MAI MULT

Documente doveditoare TITULAR pentru ajutorul de incalzire - afisat in data de 13.10.2021

MAI MULT

Documente doveditoare venitul net lunar pentru ajutorul de incalzire - afisat in data de 13.10.2021

MAI MULT

LISTA BUNURI care conduc la EXCLUDEREA DREPTURILOR SOCIALE pentru ajutorul de incalzire - afisat in data de 13.10.2021

MAI MULT

Anunt public privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal - Etapa pregatitoare

MAI MULT

PUZ parte desenata

MAI MULT

PUZ parte scrisa

MAI MULT

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGĂTITOARE ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ETAPA 1 ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER, COMUNA STREJEȘTI, SAT STREJEȘTII DE SUS, STR. LINIA MARE NR. 230-232, JUDEȚUL OLT”

MAI MULT

Raport privind consultarea publicului in etapa pregatitoare

MAI MULT

Document de planificare a procesului de informare si consultare a publicului pentru documentia - PUZ - construire spatiu comercial parter

MAI MULT

Dispozitia nr 172 din 2021 privind eliberarea de documente pentru notarea posesiei in cartea funciara a imobilelor-terenurilor asupra carora nu exista acte de proprietate - afisat in data de 19.11.2021

MAI MULT

Suprafata disponibila de islaz comunal pentru a fi inchiriata pentru anul 2022 - afisat in data de 03.01.2022

MAI MULT

Dispozitia nr 53 din 03.03.2021 - stabilire procedura privind eliberarea adeverintelor beneficiarilor schemei de plata unice pe suprafata APIA 2022

MAI MULT

Dispozitie privind desemnare persoane pentru gestionarea sistemului de supraveghere UAT

MAI MULT
Primaria Strejesti

ANUNT PUBLIC - SC DELTA GREEN SOLAR SRL - "P.U.Z. - elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, privind lucrari de construire - INFIINTARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STREJESTI"

MAI MULT

Planul de integritate al comunei Strejesti pentru perioada 2021-2025

MAI MULT

Suprafata de izlaz comunal disponibila pentru a fi inchiriata pentru anul 2023

MAI MULT

Material informativ despre intermedierea si plasarea fortei de munca in strainatate

MAI MULT

PUZ - consultarea documentatiei de urbanism initiere PUZ pentru scoatere teren din extravilan si introducere in intravilan pt construire cladiri si anexe necesare fabrica ulei

MAI MULT

Informare derulare campania APIA 2023

MAI MULT

Anunt privind Balciul anual cu ocazia sarbatorii de Rusalii din data de 04.06.2023

MAI MULT

Stiri MDRAP

Ultimele stiri